Tag: โรงไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มอบปั๊มน้ำโซล่าเซลให้ชุมชน

May 30, 2017 admin No comments

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มอบปั๊มน้ำโซล่าเซลให้ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดยอาจารย์ทยาวีร์ หนูบุญ  เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ จัดทำโครงการมอบปั๊มน้ำที่ทำงานโดยพลังงานสะอาดโซ่ล่าเซล หรือ solar pump ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Read more →

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า UWC Komen Biomass

April 20, 2017 admin No comments

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า UWC Komen Biomass ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ทาง ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า UWC Komen Biomass อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเห็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล และระบบควบคุมเครื่องจักร ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีไอเดียที่จะนำไปต่อยอดในการเรียนและการทำงาน Read more →

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com