Tag: เกษตร

โครงการอบรม TOEIC: เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการ ทำงาน

July 29, 2014 admin No comments

โครงการอบรม TOEIC: เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการ ทำงาน ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรม TOEIC: เตรียมความพร้อมภาษา อังกฤษเพื่อการทำงาน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถลงชื่อเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Read more →

ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมรายวิชาเพื่อสอบภาคีวิศวกร”

July 18, 2014 admin No comments

ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมรายวิชาเพื่อสอบภาคีวิศวกร”       ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดจัดโครงการ “อรมรมเตรียมความพร้อมรายวิชาเพื่อสอบ ภาคีวิศวกร” ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ศิษย์ เก่า และบุคคลที่สนใจ ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ได้ทบทวนรายวิชาก่อนสอบภาคีวิศวกร ในรายวิชา Engineering Drawing , Engineering Mechanics , Engineering Materials และรายวิชา Computer Programming และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในการทบทวนวิชาเพื่อสอบภาคีวิศวกร ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจ ที่ต้องการขอรับใบ อนุญาตระดับภาคีวิศวกรได้ทบทวนรายวิชา ฝ่ายจึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลที่ สนใจเข้าทบทวนและทดสอบในรายวิชาดังกล่าว ผ่านลิงค์ 203.158.194.20/test_online Read more →

ประชาสัมพันธ์

July 3, 2014 admin No comments

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ภาคสมทบ) Read more →

การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยในสถานศึกษา

July 30, 2013 admin No comments

การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการ การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยในสถานศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนมาบกราดวิทยา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา Read more →

ประชาสัมพันธ์

April 30, 2013 title No comments

ประชาสัมพันธ์ บริษัท จี – เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ( G – TEKT Co., Ltd. ) เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและทำแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมีสาขาในประเทศและต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรป ได้มีการขยายสาขาใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่่อเข้าปฏิบัติงาน 1. เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต ด้านควบคุมคุณภาพ ( Technical Staff ) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมโรงงาน 2. เจ้าหน้าที่ทำแม่พิมพ์ ( Die Making Staff ) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การคำนวณ และภาษาอังกฤษ 3. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ( Machine Maintenance Staff ) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างน้อย 2-5 ปี มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-3895-4670-80 หรือ jiranan@g.co.th Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery