Tag: ราชมงคลวิชาการวิศวกรรม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

May 2, 2016 admin No comments

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งนำโดย อ.ทยาวีร์ หนูบุญ ร่วมกับอาจารย์ในสาขาซึ่งประกอบด้วย ผศ.วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง, ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน, ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ อ.พีรณัฐ อัญสุรีย์ และอาจารย์จากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.สนั่น จันทร์พรม ออกถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายในกิจกรรมการถ่ายทอดนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกภายในกลุ่มเป็นจำนวนมาก และสมาชิกสนใจที่จะนำเอาการปลูกผักนี้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพจริง     Read more →

คณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา

April 28, 2016 admin No comments

คณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง ได้นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าศึกษาดูงานบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้แก่บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด และ บจก.คูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา Read more →

มทร.อีสาน เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพอิสระ

March 21, 2016 admin No comments

มทร.อีสาน เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพอิสระ ด้วย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมอาชีพอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นั้น ในการนี้งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพอิสระ จำนวน ๑๐ อาชีพ Read more →

งานแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8

January 21, 2016 admin No comments

งานแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8 เนื่องด้วยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิศวกรรมขึ้น โดยได้กำหนดให้มีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพขึ้น ในการนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับเป็นเจ้าภาพงานแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8 ขึ้น Read more →

ประชาสัมพันธ์

April 30, 2013 title No comments

ประชาสัมพันธ์ บริษัท จี – เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ( G – TEKT Co., Ltd. ) เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและทำแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมีสาขาในประเทศและต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรป ได้มีการขยายสาขาใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่่อเข้าปฏิบัติงาน 1. เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต ด้านควบคุมคุณภาพ ( Technical Staff ) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมโรงงาน 2. เจ้าหน้าที่ทำแม่พิมพ์ ( Die Making Staff ) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การคำนวณ และภาษาอังกฤษ 3. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ( Machine Maintenance Staff ) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างน้อย 2-5 ปี มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-3895-4670-80 หรือ jiranan@g.co.th Read more →

ประชาสัมพันธ์

April 30, 2013 title No comments

ประชาสัมพันธ์     บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า , Vortex blowers, Magnetic contractors,Thermal overload relays, Mould case circuit breakers ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี อายุ 21-25 ปี ตำแหน่ง : วิศวกรการผลิต/ วิศวกรออกแบบ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ สนใจสมัครงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-3720-4276-81 Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery