Tag: มทร.อีสาน

เทศบาลนครฯ เข้าร่วมเปิดตัวโครงการธนาคารขยะ มทร.อีสาน

March 22, 2016 admin No comments

เทศบาลนครฯ เข้าร่วมเปิดตัวโครงการธนาคารขยะ มทร.อีสาน เทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมเปิดตัวโครงการธนาคารขยะ มทร.อีสาน เร่งสร้างสังคมสีเขียว ฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งมหาลัย โดยในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดตัวโครงการธนาคารขยะ เร่งสร้างสังคมสีเขียว ฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งมหาลัย Read more →

แข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 49

March 21, 2016 admin No comments

แข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 49 มทร.อีสาน ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 49 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 15.00 – 19.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา Read more →

มทร.อีสาน เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพอิสระ

March 21, 2016 admin No comments

มทร.อีสาน เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพอิสระ ด้วย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมอาชีพอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นั้น ในการนี้งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพอิสระ จำนวน ๑๐ อาชีพ Read more →

มทร.อีสาน ร่วมประชุมปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

March 21, 2016 admin No comments

มทร.อีสาน ร่วมประชุมปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs วันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มทร.อีสาน ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในโครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs” (TURN AROUND) ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ Read more →

นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ บจก.คูโบต้า นวนคร

March 11, 2016 admin No comments

นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ บจก.คูโบต้า นวนคร วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งนำโดย ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน และ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ ได้นำคณะนักศึกษาในสาขาจำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี Read more →

งานแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8

January 21, 2016 admin No comments

งานแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8 เนื่องด้วยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิศวกรรมขึ้น โดยได้กำหนดให้มีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพขึ้น ในการนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับเป็นเจ้าภาพงานแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8 ขึ้น Read more →

รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านความรู้ความสามารถ (ด้านการศึกษา) วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2558

December 16, 2015 admin No comments

รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านความรู้ความสามารถ (ด้านการศึกษา) วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2558 รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านความรู้ความสามารถ (ด้านการศึกษา) วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2558 ขอแสดงความยินดีกับนายปัญญา อักษรพรมราช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านความรู้ความสามารถ (ด้านการศึกษา) วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ณ เวทีกลางสวนภูมิรักษ์ 2 จังหวัดนครราชสีมา Read more →

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิญสัมมนา เรื่อง “ วันพรุ่งนี้ต้องเริ่มยังไง ? ”

November 23, 2015 admin No comments

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิญสัมมนา เรื่อง “ วันพรุ่งนี้ต้องเริ่มยังไง ? ” ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง “ วันพรุ่งนี้ต้องเริ่มยังไง ? ” สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม   ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ วันพรุ่งนี้ต้องเริ่มยังไง ? ” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 12.30 -16.00 น. ณ คุรุสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา   ซึ่งจัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม   ภายในกิจกรรม จะได้รับความรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน จากรุ่นพี่ และผู้ประกอบการภายนอก   พร้อมทั้งข้อแนะนำในการเลือกสถานประกอบการณ์เพื่อการฝึกงาน Read more →

ศิษย์เก่า AME แนะแนวและมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ

November 9, 2015 admin No comments

ศิษย์เก่า AME แนะแนวและมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได้รับเกียรติให้ต้อนรับคณะศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่รวมตัวกันมาแนะแนวพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน โดย อ.ทยาวีร์ หนูบุญ อ.พีรณัฐ อันสุรีย์ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ให้การต้อนรับ บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างเป็นกันเองมีศิษย์เก่าทั้งที่ทำงานเอกชน ทำงานราชการ รวมถึงเจ้าของกิจการให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วม ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมมีความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี สนุกสนาน และอยากให้มีในทุกๆ เทอมเพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป Read more →

รับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559

October 12, 2015 admin No comments

รับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัครผ่านทาง www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery