Tag: จาริณี

คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมลงนามถวายพระพร

August 15, 2016 admin No comments

คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมลงนามถวายพระพร วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เดินทางไปที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี Read more →

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บริจาคข้าวสารร่วมทำบุญทิ้งกระจาด

August 3, 2016 admin No comments

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บริจาคข้าวสารร่วมทำบุญทิ้งกระจาด      เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะอาจารย์ นำโดย ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร นำข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงบริจาคมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา เพื่อทำบุญในงานซิโกว แจกทานทิ้งกระจาด ประจำปี 2559 ณ วิหารเซ็งหงั่มตั้ง ถ.บายพาส ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม Read more →

มทร.อีสาน มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

July 30, 2016 admin No comments

มทร.อีสาน มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) แด่ ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Read more →

มทร.อีสาน เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพอิสระ

March 21, 2016 admin No comments

มทร.อีสาน เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพอิสระ ด้วย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมอาชีพอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นั้น ในการนี้งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพอิสระ จำนวน ๑๐ อาชีพ Read more →

ประชาสัมพันธ์

April 30, 2013 title No comments

ประชาสัมพันธ์ บริษัท จี – เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ( G – TEKT Co., Ltd. ) เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและทำแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมีสาขาในประเทศและต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรป ได้มีการขยายสาขาใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่่อเข้าปฏิบัติงาน 1. เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต ด้านควบคุมคุณภาพ ( Technical Staff ) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมโรงงาน 2. เจ้าหน้าที่ทำแม่พิมพ์ ( Die Making Staff ) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การคำนวณ และภาษาอังกฤษ 3. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ( Machine Maintenance Staff ) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างน้อย 2-5 ปี มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-3895-4670-80 หรือ jiranan@g.co.th Read more →

ประชาสัมพันธ์

April 30, 2013 title No comments

ประชาสัมพันธ์     บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า , Vortex blowers, Magnetic contractors,Thermal overload relays, Mould case circuit breakers ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี อายุ 21-25 ปี ตำแหน่ง : วิศวกรการผลิต/ วิศวกรออกแบบ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ สนใจสมัครงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-3720-4276-81 Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery