แนะแนวทางอาชีพ

โครงการ “แนวทางประกอบอาชีพสายงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และช่างกลเกษตร”

วันที่ 29 มิถุนายน 2554

เวลา 15.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image