ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

 

ponthep, เครื่องจักรกลเกษตร ชื่อ: ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีด้านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา: ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ: Modern Machine Design, Control System, Computer Aided Engineering (CAE), Finite Element Method (FEM), Computational Fluid Dynamic (CFD)
เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image