ถวายผ้าป่า

นักศึกษาร่วมถวายผ้าป่า

วันที่ศุกร์ 8 มิถุนายน 2555

ณ MCC Hall เดอะมอลล์ นครราชสีมา


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image