ประชาสัมพันธ์

May 4, 2012 title No comments
  • การจองห้องพัก (พัดลม หรือปรับอากาศ)

วันที่ 8 พ.ค 55นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้าจอง
วันที่ 22 พ.ค 55 ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา และ 
http://www.rmuti.ac.th/support/activity/service/dorm/template/rmuti_dorm.html
วันที่ 27 พ.ค 55 นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  รายงานตัวเข้าหอพัก
ติดต่อสอบถาม: 044-233000  ต่อ 6100 7100 และ 086-4616767

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image