ประชาสัมพันธ์

May 3, 2012 title No comments

มีติว กว. วันที่ 12-13 พค. 55

พื้นฐาน 4 วิชา ให้แก่ศิษย์เก่าและปัจจุบัน

วันที่ 12 เช้า Computer Programming

บ่าย Machanics to Material

วันที่ 13 เช้า Engineering Drawing

บ่าย Engineering Material

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image