ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน

February 2, 2012 suwanna No comments
บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ทำการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
ส่งออกต่างประเทศ อยู่ในช่วงขยายกำลังการผลิตจึงต้องการพนักงานเป็นจำนวนมาก
ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
1. วิศวกรรมโรงงาน
2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนแขนจับหัวผ่าน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมฮาร์ตดิสไดรฟ์ รับสมัครวิศวกรรมจำนวน 100 อัตรา
ท่านใดสนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่สาขาหรือฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image