ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

November 14, 2011 suwanna No comments

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสางานการศึกษาระบบนานาชาติ ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการรับรองสภาพนักศึกษา พร้อมส่งประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายปัจจุบัน ที่ personnel_ky@sis.edu โทร. 044-365507 ต่อ 102 หรือ 086-4688040 โทรสาร 044-365019

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image