ประชาสัมพันธ์

February 10, 2012 suwanna No comments

ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับ The Center for Professional Assessment (Thailand) จะดำเนินการจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ในวันที่ 24 มีนาคม 2555

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อาคาร 31 ห้อง 31.04.06

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image