จักรกลเกษตรให้บริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร

May 30, 2018 admin No comments

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาออกบริการวิชาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรให้แก่หมู่บ้านในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเข้าร่วมจำนวน 40 คน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีความรู้พื้นฐานเพิ่มเติม และได้รับบริการการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรในหลายครัวเรือน

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image