จักรกลเกษตรออกค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับสวนลุงโชค วังน้ำเขียว

February 4, 2019 admin No comments

เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ผู้นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเป็นผู้นำในการออกค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ที่สวนลุงโชค ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยในการออกค่ายในครั้งนี้มีสมาชิกจากหลากหลายคณะจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ได้ไปทำการทำฝายชลอกระแสน้ำ เพื่อลดกระแสน้ำเวลาฝนตก และได้ทำการถางป่าเพื่อให้แสงเข้าถึงต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก ร่วมกับกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image