งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0

May 4, 2019 admin No comments

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสู่ Thailand 4.0 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยในงานจะจัดให้มีการแสดง โรงเรือนอัจฉริยะด้วยระบบ IoT ระบบควบคุมการให้น้ำผ่านสมาร์ทโฟน การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร ระบบเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ เครื่องจักรกลที่ทำงานในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อการสร้างอาชีพ และการปลูกต้นอ่อนพืชเพื่อการพานิชย์ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิ้งค์ หรือรายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image