นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ได้รับโอกาสให้แสดงดนตรีต่อหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตฯ

December 24, 2018 admin No comments

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสร็จเสวยพระกระยาหารเย็น ณ. ร้านอาหาร Jade. จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้ นายพลกฤต ปุ่นนอก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะหัวหน้าวงดนตรี ได้รับโอกาสให้ทำการแสดงดนตรีต่อหน้าพระพักตร์ ซึ่งในงานนี้ทางกลุ่มผู้เล่นดนตรีถวายรู้สึกมีความปลาบปลื้มเป็นอย่างสูงที่ได้รับโอกาสนี้

Related Posts

Tags:

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image