ประกวดกระทงประจำปีการศึกษา 2560

November 6, 2017 admin No comments

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานกระทงเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้คำขวัญ “มทร.อีสาน บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยในกิจกรรมนี้มี ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน และ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม

1510006622413

23130845_1365861636875943_7056581537337483221_n 1510006622228 1510006621738 23172666_482462805472036_7692023226008102135_n 23130569_1365860626876044_6249235799212217228_n

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image