ปฐมนิเทศน์นักศึกษาปีการศึกษา 2560

July 13, 2017 admin No comments

พุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม โดยในงานมีการจัดกิจกรรมไหว้ครู จากนั้นจึงได้มีการจัดให้มีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทุกชั้นปีให้มีความเข้าใจในระเบียบมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในงานยังได้เชิญวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายจราจรอีกด้วย

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image