วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดีร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล

November 21, 2016 admin No comments

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได้เข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดีร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล ณ บริเวณหน้าเสาธง  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ภูมิพล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน  เจ้าหน้าที่  นักศึกษามทร.อีสาน  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน   ภายในพิธีมีการร่วมกันร้องเพลงชาติไทย การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณและร่วมกันสำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา และตั้งปณิธานทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นเวลา 89 วินาที  หลังจากนั้นได้ร่วม ร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี

img_5581 img_5539 img_5553 img_5521

 

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image