สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกันสร้างฝายถวายพ่อหลวง

September 9, 2016 admin No comments

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการสร้างฝายชะลอและเก็บกักน้ำถวายพ่อหลวง ด้วยทางคณะกรรมการของสาขาเล็งเห็นว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีและความเจริญรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ทรุดโทรม สัตว์ป่าขาดแหล่งน้ำในการดำรงชีพ ดังนั้นเพื่อเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงที่ทรงได้มีปณิธานที่ต้องการให้มีการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นขึ้นในผืนดินและเป็นการช่วยกันรักทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่เป็นป่าต้นน้ำ รักษาแหล่งน้ำให้ป่าได้กลับมามีความสมบูรณ์ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรซึ่งนำโดยอาจารย์จิตอาสา อ.มงคลชัย คำปากดี และคณะนักศึกษา ร่วมกับประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันสร้างฝายชะลอและเก็บกักน้ำเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่คนและสัตว์ป่าสามารถในร่วมกันในช่วงหน้าแล้งได้ โดยได้ดำเนินการสร้างฝายปฐมฤกษ์ในในวันที่ 3-4 กัยยายน 2559 และมีแผนที่จะดำเนินการต่อตลอดทั้งปี

IMG_2424 IMG_2351 IMG_2358 IMG_2370 IMG_2376 IMG_2400 IMG_2417 IMG_2429

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image