เชิญส่งผลงานภาพเฉลิมพระเกียรติฯ Energy Painting 2016 หัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน”

August 21, 2016 admin No comments

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ Energy Painting 2016 หัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 • ประเภทอุดมศึกษา / ปวส.
 • ประเภทประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2559

รางวัลการประกวด

 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 13 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
  • รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 15,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 13 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • ประเภทอุดมศึกษา / ปวส.
  • รางวัลชนะเลิศ 35,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 25,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 13 รางวัล รางวัลละ 12,000 บาท
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 35,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 13 รางวัล รางวัลละ 14,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-509-9560-2, 087-717-9474, 099-690-5476
 • Facebook : erergypaintingcontest

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image