มทร.อีสาน จัดปัจฉิมนิเทศ นศ. ประจำปีการศึกษา 2558 เตรียมพร้อมสู่เส้นทางการศึกษาต่อและอาชีพ

May 2, 2016 admin No comments

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการออกไปประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกงานตามความสนใจและได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมมากที่สุด

สำหรับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในปีนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 และ 29 เมษายน โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนักศึกษาสายบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ เข้ารับการปัจฉิมนิเทศในวันแรก และในวันที่สองเป็นนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และนักศึกษาสายช่างอุตสาหกรรมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image