มทร.อีสาน ร่วมประชุมปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

March 21, 2016 admin No comments

วันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มทร.อีสาน ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในโครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs” (TURN AROUND) ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ ร่วมกับท่าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น นับว่าเป็นอีกก้าวของ มทร.อีสานที่มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ตอบนโยบายรัฐบาลในการ เป็นฐานเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจ SMEs ในภาคอีสานให้มีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image