งานแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8

January 21, 2016 admin No comments

เนื่องด้วยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิศวกรรมขึ้น โดยได้กำหนดให้มีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพขึ้น ในการนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับเป็นเจ้าภาพงานแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8 ขึ้น โดยภายในงานมีการจัดแข่งขันทักษะหลายรายการ หนึ่งในนั้นคือการแข่งขันทักษะทางเครื่องจักรกลเกษตร โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรรับหน้าที่เป็นผู้่จัดการแข่งขัน

 

 

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image