นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ บจก.คูโบต้า นวนคร

March 11, 2016 admin No comments

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งนำโดย ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน และ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ ได้นำคณะนักศึกษาในสาขาจำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ในการศึกษาดูงานนั้นทางบริษัทได้จัดให้มีการนำเสนอวิดีทัศน์นำเสนอของบริษัทคูโบต้าก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงได้นำคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน ส่วนที่ได้เข้าศึกษาดูงานได้แก่ส่วนของการผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถไถเดินตาม ส่วนของการผลิตชิ้นส่วนของรถไถเดินตาม

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image