โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2015

September 30, 2015 admin No comments

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ประธานในพิธีเปิด โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2015 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ บริเวณลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเข้าชมรมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมชมรมต่างๆ แล้ว ยังมีการประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2015 รวมถึงการแสดงดนตรีจากวงดนตรีชื่อดัง และการจำหน่ายสินค้าอีกมากมาย โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดขึ้นในงานนี้ ล้วนแต่เกิดจากความร่วมมือรวมใจของนักศึกษาทุกๆ คน ที่มาร่วมสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ให้มีความน่าสนใจและเกิดความสนุกสนานสานสัมพันธ์อันดีระหว่างชาว มทร.อีสาน ด้วยกัน ซึ่งงานเปิดโลกกิจกรรมในปีนี้ก็มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคย

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image