โครงการร่วมจิตน้อมน้อมเกล้า สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ

August 13, 2015 admin No comments

มทร.อีสาน จัดโครงการร่วมจิตน้อมน้อมเกล้า สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ 10 ปี ในวันนี้ (19 ม.ค. 58) เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการร่วมจิตน้อมน้อมเกล้า สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ 10 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้แก่ พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 29 รูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี พิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ศิษย์เก่าและนักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น และผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยหรือนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 116 คน นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง การศึกษาไทย อยู่ตรงไหนของอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image