ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015)

July 23, 2015 admin No comments

บัญฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการ International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015)
เพื่อเปิดโอกาสให้บัญฑิตศึกษาได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันระหว่างบัญฑิตศึกษาในหลายๆ ประเทศ ท่านที่สนใจรายละเอียดสามารถอ่านได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2015/main.php

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image