อาจารย์เครื่องจักรกลเกษตรร่วมประชาสัมพันธ์คลีนิกเทคโนโลยี

July 22, 2015 admin No comments

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรรฎาคม 2558 คณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับโครงการคลีนิกเทคโนโลยีออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้แก่ชาวบ้านตำบล ช่องแมว อำเภอ ลำทะเมนชัย นครราชสีมา ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจในโครงการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่ชุมชนและกลุ่มชาวบ้านจริง

 

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image