มทร.อีสาน ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงานสะอาด

June 25, 2015 admin No comments

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ  GA TAKAWA ENERGY CO., LTD. โดยมี นายสมัคร สุทธิผุย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ ทาคาว่า เอเนอร์จี จำกัด และ รศ.ดร.ประยุทธ วงศ์แปง กรรมการที่ปรึกษาโครงการพลังงานสะอาด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย ให้มีความรู้ความชำนาญในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานสะอาด การบริหารจัดการ   การศึกษาแนวทางขั้นตอน   การวิจัยและพัฒนาในทุกกระบวนการ ซึ่งโครงการแรกที่ทางบริษัทได้นำเสนอ คือโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลา 2 ปี ในการร่วมพัฒนาระบบต่างๆ

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image