เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4)

June 11, 2015 admin No comments

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 11-30 มิถุนายน 2558 โดยสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Admission/Applicant/InfoAdmission.aspx

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image