แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3)

June 8, 2015 admin No comments

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับสมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2558 – 5 มิถุนายน 2558  นั้น
บัดนี้  มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัคร  โดยมีกำหนดการใหม่ดังนี้

รับสมัคร                                   ตั้งแต่บัดนี้  – 19 มิถุนายน 2558
ประกาศห้องสอบ                      22  มิถุนายน 2558
สอบคัดเลือก                            23  มิถุนายน 2558
ประกาศผลสอบ                       26  มิถุนายน 2558
ขึ้นทะเบียนและชำระเงิน          6-8  กรกฎาคม 2558

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เชิญร่วมโครงการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com
image