ประชาสัมพันธ์

July 3, 2014 admin No comments
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ภาคสมทบ)

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image