การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยในสถานศึกษา

July 30, 2013 admin No comments

โครงการ การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 26 สิงหาคม 2554

ณ โรงเรียนมาบกราดวิทยา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image