ประชาสัมพันธ์

April 30, 2013 title No comments

บริษัท จี – เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ( G – TEKT Co., Ltd. )

เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและทำแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมีสาขาในประเทศและต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรป ได้มีการขยายสาขาใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่่อเข้าปฏิบัติงาน

1. เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต ด้านควบคุมคุณภาพ ( Technical Staff )

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมโรงงาน

2. เจ้าหน้าที่ทำแม่พิมพ์ ( Die Making Staff )

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การคำนวณ และภาษาอังกฤษ

3. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ( Machine Maintenance Staff )

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างน้อย 2-5 ปี
  • มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-3895-4670-80 หรือ jiranan@g.co.th

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image