ประชาสัมพันธ์

April 30, 2013 title No comments

 

 

บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า , Vortex blowers, Magnetic contractors,Thermal overload relays,
Mould case circuit breakers

ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

วุฒิปริญญาตรี อายุ 21-25 ปี

ตำแหน่ง : วิศวกรการผลิต/ วิศวกรออกแบบ

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ

สนใจสมัครงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-3720-4276-81

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery
image