ข่าวสาร

งานวันเกษตร­แห่งชาติ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2558

July 4, 2015 admin No comments

งานวันเกษตร­แห่งชาติ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2558 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”  Read more →

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4)

June 11, 2015 admin No comments

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4 Read more →

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3)

June 8, 2015 admin No comments

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3) แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3) ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับสมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558  Read more →

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557

June 8, 2015 admin No comments

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สามารถติดต่อขอรับใบ รบ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ที่แผนกงานสำเร็จการศึกษา Read more →

มทร.อีสาน ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3

June 4, 2015 admin No comments

มทร.อีสาน ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3 มทร.อีสาน ขยายเวลาในการเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับ ป.ตรี และบัญฑิตศึกษา รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/ Read more →

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา

May 31, 2015 admin No comments

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนส่งเสริมมูลค่ากว่า 60,000 บาท ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถโหลดเอกสารใบสมัคร และหลักเกณฑ์การประกวดได้ ตามลิ้งค์ที่แนบไว้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 โทรสาร 044-253965 หรือ www.facebook.com/dosd.rmuti Read more →

RMUTI AME Goodbye senior 2015

May 28, 2015 admin No comments

RMUTI AME Goodbye senior 2015 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศภาคม 2558 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดให้มีกิจการรมอำลารุ่นพี่ขึ้น โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในช่วงเช้า และมีการจัดให้มีการสังสรรค์ในช่วงเย็น ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกท่านเข้าร่วมงานและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่เรียนมาจนถึงช่วงสุดท้ายของการศึกษา ทำให้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมงานทุกคนต่างก็มีความสุขกับบรรยากาศของงาน และรู้สึกทราบซึ้งในคำสอนของอาจารย์ในสาขาทุกคน AME goodbye senior 2015 Read more →

วิทยากรพิเศษบรรยายการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

August 31, 2013 admin No comments

วิทยากรพิเศษบรรยายการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรพิเศษบรรยายการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมทักษะ 1/2556 Read more →

ถ่ายทอดรถดำนา

August 31, 2013 admin No comments

ถ่ายทอดรถดำนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีรถดำนา บ้านศาลา ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 1/2556 Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery