ข่าวสารภายในสาขา

RMUTI AME Goodbye senior 2015

May 28, 2015 admin No comments

RMUTI AME Goodbye senior 2015 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศภาคม 2558 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดให้มีกิจการรมอำลารุ่นพี่ขึ้น โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในช่วงเช้า และมีการจัดให้มีการสังสรรค์ในช่วงเย็น ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกท่านเข้าร่วมงานและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่เรียนมาจนถึงช่วงสุดท้ายของการศึกษา ทำให้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมงานทุกคนต่างก็มีความสุขกับบรรยากาศของงาน และรู้สึกทราบซึ้งในคำสอนของอาจารย์ในสาขาทุกคน AME goodbye senior 2015 Read more →

วิทยากรพิเศษบรรยายการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

August 31, 2013 admin No comments

วิทยากรพิเศษบรรยายการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรพิเศษบรรยายการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมทักษะ 1/2556 Read more →

ถ่ายทอดรถดำนา

August 31, 2013 admin No comments

ถ่ายทอดรถดำนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีรถดำนา บ้านศาลา ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 1/2556 Read more →

ศิษย์เก่าบริจาคเครื่องถ่ายเอกสาร

August 29, 2013 admin No comments

ศิษย์เก่าบริจาคเครื่องถ่ายเอกสาร ศิษย์เก่าชาววิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและช่างกลเกษตรร่วมบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารดูแลน้อง 1/2556 Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery