ประชาสัมพันธ์

งานวันเกษตร­แห่งชาติ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2558

July 4, 2015 admin No comments

งานวันเกษตร­แห่งชาติ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2558 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”  Read more →

มทร.อีสาน ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงานสะอาด

June 25, 2015 admin No comments

มทร.อีสาน ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงานสะอาด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ  GA TAKAWA ENERGY CO., LTD. โดยมี นายสมัคร สุทธิผุย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ ทาคาว่า เอเนอร์จี จำกัด และ รศ.ดร.ประยุทธ วงศ์แปง กรรมการที่ปรึกษาโครงการพลังงานสะอาด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ Read more →

June 18, 2015 admin No comments

เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ในวันที่ 8 – 10 กรกฏาคม 2558 สอบถามรายละเอียดโทร. 044-416947 Read more →

มทร.อีสานคว้าเหรียญ กีฬาเกษตรศาสตร์เกมส์

June 15, 2015 admin No comments

มทร.อีสานคว้าเหรียญ กีฬาเกษตรศาสตร์เกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34  “เกษตรศาสตร์เกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 15 เหรียญ  Read more →

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4)

June 11, 2015 admin No comments

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4 Read more →

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3)

June 8, 2015 admin No comments

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3) แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3) ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับสมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558  Read more →

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557

June 8, 2015 admin No comments

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สามารถติดต่อขอรับใบ รบ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ที่แผนกงานสำเร็จการศึกษา Read more →

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดศูนย์ปฏิบัติการในการ

May 31, 2015 admin No comments

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดศูนย์ปฏิบัติการในการ นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมีศูนย์ปฏิบัติการในการกำกับดูแลในฐานะหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ที่ช่วยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและความรู้ด้านการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 50 แห่ง ซึ่งเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน สิ่งแวดล้อมและความต้องการเปลี่ยน ศูนย์ฯ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้เหมาะสม Read more →

RMUTI AME Goodbye senior 2015

May 28, 2015 admin No comments

RMUTI AME Goodbye senior 2015 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศภาคม 2558 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดให้มีกิจการรมอำลารุ่นพี่ขึ้น โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในช่วงเช้า และมีการจัดให้มีการสังสรรค์ในช่วงเย็น ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกท่านเข้าร่วมงานและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่เรียนมาจนถึงช่วงสุดท้ายของการศึกษา ทำให้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมงานทุกคนต่างก็มีความสุขกับบรรยากาศของงาน และรู้สึกทราบซึ้งในคำสอนของอาจารย์ในสาขาทุกคน AME goodbye senior 2015 Read more →

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมTOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

January 22, 2015 admin No comments

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมTOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรม TOEIC: เตรียมความพร้อมภาษา อังกฤษเพื่อการทำงาน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถลงชื่อเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร เริ่มเรียนวันที่ 15 กัน Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery