ประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015)

July 23, 2015 admin No comments

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015) บัญฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการ International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015) เพื่อเปิดโอกาสให้บัญฑิตศึกษาได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันระหว่างบัญฑิตศึกษาในหลายๆ ประเทศ ท่านที่สนใจรายละเอียดสามารถอ่านได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2015/main.php Read more →

อาจารย์เครื่องจักรกลเกษตรร่วมประชาสัมพันธ์คลีนิกเทคโนโลยี

July 22, 2015 admin No comments

อาจารย์เครื่องจักรกลเกษตรร่วมประชาสัมพันธ์คลีนิกเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรรฎาคม 2558 คณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับโครงการคลีนิกเทคโนโลยีออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้แก่ชาวบ้านตำบล ช่องแมว อำเภอ ลำทะเมนชัย นครราชสีมา ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจในโครงการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่ชุมชนและกลุ่มชาวบ้านจริง   Read more →

คณะผุู้บริหาร มทร.อีสาน เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

July 8, 2015 admin No comments

คณะผุู้บริหาร มทร.อีสาน เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันนี้ (7 ก.ค. 2558) ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดี มทร.อีสาน ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 Read more →

งานวันเกษตร­แห่งชาติ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2558

July 4, 2015 admin No comments

งานวันเกษตร­แห่งชาติ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2558 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”  Read more →

มทร.อีสาน ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงานสะอาด

June 25, 2015 admin No comments

มทร.อีสาน ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงานสะอาด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ  GA TAKAWA ENERGY CO., LTD. โดยมี นายสมัคร สุทธิผุย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ ทาคาว่า เอเนอร์จี จำกัด และ รศ.ดร.ประยุทธ วงศ์แปง กรรมการที่ปรึกษาโครงการพลังงานสะอาด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ Read more →

June 18, 2015 admin No comments

เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ในวันที่ 8 – 10 กรกฏาคม 2558 สอบถามรายละเอียดโทร. 044-416947 Read more →

มทร.อีสานคว้าเหรียญ กีฬาเกษตรศาสตร์เกมส์

June 15, 2015 admin No comments

มทร.อีสานคว้าเหรียญ กีฬาเกษตรศาสตร์เกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34  “เกษตรศาสตร์เกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 15 เหรียญ  Read more →

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4)

June 11, 2015 admin No comments

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4 Read more →

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3)

June 8, 2015 admin No comments

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3) แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3) ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับสมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558  Read more →

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557

June 8, 2015 admin No comments

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สามารถติดต่อขอรับใบ รบ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ที่แผนกงานสำเร็จการศึกษา Read more →


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สภาวิศวกร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์หนังสือจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Scroll to Top
agricultural machinery